Přejít k hlavní navigaci »


Reference

Nové webové stránky
V měsíci září bude k dispozici již zcela nový web advokátní kanceláře. To souvisí zejména s výrazným posunem zaměření advokátní kanceláře na stavební právo, správní právo a právo veřejných zakázek.

Rozšíření týmu
Vážení klienti, dne 1. září 2017 se rozšíří tým naší advokátní kanceláře o novou kolegyni Ivanu Bezroučkovou.
Mgr. Ivana Bezroučková, MPA vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kterou absolvovala v roce 2005. Své znalosti, zejména z oblasti veřejné správy, si rozšířila na roční stáži v Japonsku, kde v roce 2010 ukončila studium na National Graduate Institute for Policy Studies a získala titul Master of Public Administration. Ve veřejné správě má více než desetiletou praxi, díky níž načerpala bohaté zkušenosti v oblasti obecního zřízení, zejména správního a stavebního práva, které ji posunuly až k pozici vedoucí stavebního úřadu s působností na 56 katastrálních územích a kompletní agendou silničního správního úřadu. Kromě běžné agendy stavebního úřadu má zkušenosti i s povolováním dopravních či strategicky významných staveb a developerských projektů.


Stáž
Advokátní kancelář každý rok nabízí stáž až dvěma studentům či studentkám právnických fakult. Možnost stáže je nabízena na základě ověření znalostí a pouze těm, kteří skutečně projeví snahu po poznání praktických dovedností. Stážistovi se vždy věnuje patřičná péče a je konfrontován s ověřením svých doposud teoretických poznatků v praxi. Pokud se nám nepodaří stážistu odradit od jeho záměru působit v advokacii, což už se mnohokrát stalo, troufneme si říci, že se mu dostalo dalšího odborného vzdělání, které bohužel výuka na právnických fakultách v potřebném rozsahu, tj. v aplikaci práva nenabízí.


Povinné poučení uváděné na webové stránce advokáta
Pokud je klient spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora a tato pověřila výkonem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů smírčí komisi České advokátní komory (www.cak.cz).

JUDr. Michal Filouš
10. února 2009

  • Úvodní strana
  • Aktuality
  • Náš tým
  • Informace
  • Kontakt