Kariéra

V současné době nehledáme nikoho na pozici advokátního koncipienta či právníka. Jestliže však jste osobou s velkými a praktickými zkušenostmi z oblasti zadávaní veřejných zakázek a dalších odvětvích správního práva a uvažujete v budoucnu o změně zaměstnání či v tomto směru hledáte i jiný směr spolupráce, můžete nám svou nabídku poslat ke zvážení.

Stáže

Advokátní kancelář každý rok nabízí stáž až dvěma studentům či studentkám právnických fakult. Možnost stáže je nabízena na základě ověření znalostí pouze těm studentům, kteří skutečně projeví snahu o získání praktických dovedností. Stážistovi se vždy věnuje patřičná péče a je konfrontován s ověřením svých doposud teoretických poznatků v praxi. Pokud se v praktickém procesu nenechá stážista odradit od svého záměru působit v advokacii, což už se během naší praxe bohužel mnohokrát stalo, troufneme si říci, že jsme mu doplnili odborné vzdělání v oblasti, kterou naneštěstí výuka na právnických fakultách nepokrývá v potřebném rozsahu; aplikaci práva a osvojení právní praxe žádná škola nenabízí, ty si absolventi vyzkoušejí až během následné koncipientské praxe.

Výzvy

SOUTĚŽ pro studenty zejména právnické fakulty

Po delší době jsme se opět rozhodli vyhlásit tematickou soutěž spočívající ve vypracování klauzurní práce, kdy nejlepší z nich bude ohodnocena finanční odměnou a případně i možností stáže v naší advokátní kanceláři.

Tématem je rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 8. června 2016 pod sp. zn.3 As 118/2015. a na něj navazující rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3565/2016.

Zadání je následující:

Napište argumentaci vyvracející argumenty Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu, přičemž aplikujte zejména nařízení GDPR. Na konec práce, pokud to Vaše argumentace připustí, naformulujte text či jiné vhodné opatření, které by prodejci zajistilo, že by bylo možné fotografii zloděje zveřejnit na jeho sociálních sítích. Je nezbytné se vypořádat s tím, aby každá osoba vstupující do prostor prodejny byla náležitě poučena. Své práce zasílejte na mail: ak@akfipe.cz, do předmětu uveďte Soutěž GDPR.

Odměna ve výši 1.000 Kč bude vyplacena nejpřínosnější práci.

Uzávěrka je 1. února 2018