Dáváme věci společně do pořádku - s nadhledem a zeširoka...

Naše historie & současnost

Advokátní kancelář je tvořena týmem šesti právníků se specializací v jednotlivých oblastech práva. Advokátní kancelář vznikla v roce 2008, její zakladatel JUDr. Michal Filouš působí v advokacii od roku 2002.

Poskytujeme právní služby mnoha obchodním společnostem, subjektům veřejného práva a obcím, pro které zajišťujeme kompletní právní servis.

Advokátní kancelář JUDr. Michal Filouš

Zaměřujeme se na různá právní odvětví, zejména však na právo stavební a správní, na právní poradenství obchodním společnostem a pomáháme taktéž obcím a příspěvkovým organizacím územně samosprávných celků. Samozřejmě nabízíme poradenství i v právu občanském a obchodním, v pracovním právu a v dalších odvětvích práva. Jelikož v naší advokátní kanceláři působí odborníci na stavební právo, na správní právo, na právo hospodářské soutěže a právo veřejných zakázek, nabízí náš tým právníků skutečně velký rozsah právních služeb.

Díky flexibilnímu týmu našich specializovaných právníků a spolupracujících odborníků z jiných oblastí jsme schopni zajistit poskytnutí právního poradenství v mnoha oblastech práva na vysoké odborné úrovni a přizpůsobit naše služby individuálním potřebám jednotlivých klientů. Poskytováním kvalitních služeb usilujeme o budování dlouhodobých vztahů s klienty, jejichž spokojenost a důvěra jsou pro nás prioritou.

Rychle se rozrůstající klientela naší kanceláře a její specifické požadavky v různých oblastech práva vyžadují při poskytování právních služeb individuální přístup. Klientovi přidělíme právníka specializovaného na danou právní oblast či sestavíme tým složený z více vhodně zvolených odborníků, aby s ohledem na příslušnou právní problematiku i specifické potřeby a požadavky klienta profesionálně řešil daný právní problém. S osobní zodpovědností za vedení případu jde v naší kanceláři ruku v ruce kvalitní komunikace každého právníka s jeho klientem.

Spolupracujeme i s jinými advokátními kancelářemi, daňovým a účetním poradcem, exekutorem a notářem, abychom mohli zajistit poradenství a služby pro konkrétní projekty našich klientů.

Zastupujeme klienty v řízení před orgány veřejné správy a soudy všech stupňů. Klademe důraz zejména na právní prevenci a předcházení soudním a jiným sporům.