bezrouckova_35

Mgr. Ivana Bezroučková, MPA

Ivana Bezroučková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kterou absolvovala v roce 2005. Své znalosti, zejména z oblasti veřejné správy, si rozšířila na roční stáži v Japonsku, kde v roce 2010 ukončila studium na National Graduate Institute for Policy Studies a získala titul Master of Public Administration. Ve veřejné správě má více než dvanáctiletou praxi, díky níž načerpala bohaté zkušenosti v oblasti obecního zřízení, zejména správního a stavebního práva, které ji posunuly až k pozici vedoucí stavebního úřadu s působností na 56 katastrálních územích s kompletní agendou silničního správního úřadu. Kromě běžné agendy stavebního úřadu má zkušenosti i s povolováním dopravních či strategicky významných staveb a developerských projektů. V advokátní kanceláři se věnuje zejména stavebnímu právu a všem otázkám se stavebním právem souvisejících, včetně územního plánování.