dostal_29

JUDr. Martin Dostál

Martin Dostál absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2013. V roce 2015 složil rigorózní zkoušku v oboru ústavního práva a získal titul doktora práv. Před nástupem do advokátní kanceláře pracoval  jako korporátní právník v jedné z největších stavebních společností v České republice, kde měl na starosti zejména realizaci developerských projektů. V současnosti  se zaměřuje zejména na oblast občanského práva, spolkového práva, práva obchodních korporací a práva přeměn obchodních společností a družstev (fúze, rozdělení společnosti atp.). Převážná část jeho práce spočívá v tvorbě korporátní dokumentace, zastupování klientů před soudy, zejména pak při řešení soudních sporů z pojistných smluv.