dostal_29

JUDr. Martin Dostál

Martin Dostál vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kterou absolvoval v roce 2013. Před nástupem do advokátní kanceláře pracoval více než rok jako korporátní právník v jedné z největších stavebních společností v České republice. Do advokátní kanceláře nastoupil v roce 2014. Zaměřuje se zejména na oblast občanského práva, práva obchodních korporací a spolkového práva, kdy klientům poskytuje v těchto oborech kompletní právní poradenství a pomoc při řešení jejich problémů. Velká část jeho práce spočívá ve vymáhání pohledávek pro klienty a taktéž řešení soudních sporů z pojistných smluv. Zcela samostatně se věnuje ústavněprávním principům, což se projevuje zejména v jeho přínosu při řešení ústavních stížností. Titul doktora práv v oblasti práva ústavního získal v roce 2015.