Vzájemné odstupy staveb pro bydlení

Vzájemné odstupy staveb pro bydlení

Před koupí pozemku pro výstavbu rodinného domu je nezbytností zjistit si veškeré dostupné informace o možnostech výstavby. Rovněž je vhodné mít alespoň zevrubnou představu o podobě budoucího domu, jeho tvaru, orientaci vůči světovým stranám a podobně. Vlastníci pozemků, kteří investovali nemalé finanční prostředky do koupě stavební parcely, jsou totiž mnohdy nemile překvapeni, že si nemohou […]

Postavení úřadů územního plánování ve světle novely stavebního zákona

Dne 31. 7. 2017 byl na stránkách Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, které spravuje Ministerstvo vnitra zveřejněn stejnopis částky č. 82, jehož součástí je i zákon č. 225/2017 Sb., kterém se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Upozorňujeme, že […]