Dáváme věci společně do pořádku - s nadhledem a zeširoka...

Naše historie & současnost

Advokátní kancelář je tvořena týmem pěti právníků se specializací v jednotlivých oblastech práva. Advokátní kancelář vznikla v roce 2008, její zakladatel JUDr. Michal Filouš působí v advokacii od roku 2002.

Poskytujeme právní služby mnoha obchodním společnostem, subjektům veřejného práva a obcím, pro které zajišťujeme kompletní právní servis.

AKFIPE advokátní kancelář

Advokátní kancelář je tvořena týmem pěti právníků se specializací v jednotlivých oblastech práva. Advokátní kancelář vznikla v roce 2008, její zakladatel JUDr. Michal Filouš působí v advokacii od roku 2002.

Poskytujeme právní služby mnoha obchodním společnostem a podnikatelům, subjektům veřejného práva a obcím, pro které zajišťujeme komplexní právní servis.

Zaměřujeme se na různá právní odvětví, zejména však na právo obchodní, občanské a správní, právní poradenství obchodním společnostem a podnikatelům a pomáháme taktéž obcím a příspěvkovým organizacím územně samosprávných celků. Dále se zabýváme pracovním právu a stavebním právem.

Díky flexibilnímu týmu našich specializovaných právníků a spolupracujících odborníků z jiných oblastí jsme schopni zajistit poskytnutí právního poradenství v mnoha oblastech práva na vysoké odborné úrovni a přizpůsobit naše služby individuálním potřebám jednotlivých klientů. Poskytováním kvalitních služeb usilujeme o budování dlouhodobých vztahů s klienty, jejichž spokojenost a důvěra jsou pro nás prioritou.

Rychle se rozrůstající klientela naší kanceláře a její specifické požadavky z různých oblastí práva vyžadují individuální přístup při poskytování právních služeb. Klientovi přidělen právník specializovaný na danou právní oblast či tým více osob vhodně zvolených s ohledem na příslušnou právní problematiku i specifické potřeby a požadavky klienta. Zároveň je vždy určena osoba odpovědná za konkrétní případ, která je klientovi plně k dispozici a zajišťuje komunikaci s klientem.

Spolupracujeme i s jinými advokátními kancelářemi, daňovým a účetním poradcem, exekutorem a notářem, abychom mohli zajistit poradenství a služby pro konkrétní projekty našich klientů.

Zastupujeme klienty v řízení před orgány veřejné správy a soudy všech stupňů. Klademe důraz zejména na právní prevenci a předcházení soudním a jiným sporům.