tpetr_51

Mgr. Tomáš Petr

Tomáš Petr vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kterou absolvoval v roce 2014. Zaměřuje se především na občanské, obchodní, pracovní a správní právo. Zcela samostatně se věnuje vytváření složitých smluvních dokumentů jako jsou obchodní podmínky, pracovní řády a jiné interní předpisy zaměstnavatelů a obchodních společností. Velká část jeho agendy spočívá v zastupování klientů před soudy v obchodních věcech souvisejících s vymáháním pohledávek.