doc. JUDr. Michal Petr, Ph. D.

doc. JUDr. Michal Petr, Ph. D.

Michal Petr je odborným asistentem na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se právem Evropské unie se zaměřením na ekonomické aspekty evropské integrace, zejména právem hospodářské soutěže, problematikou státní podpory, veřejných zakázek a regulace síťových odvětví. Zkušenosti v těchto oblastech získal především díky svému působení na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde byl zaměstnán od roku 2003 jako ředitel Legislativně právního odboru a od roku 2010 jako místopředseda Úřadu. V těchto pozicích zodpovídal za implementaci unijních norem mimo jiné v oblasti hospodářské soutěže a veřejných zakázek do českého práva. Je autorem řady publikací na téma soutěžního práva a vybraných otázek správního trestání, členem redakční rady časopisu Antitrust a časopisu Public Governance, Administration and Finance Law Review, národním korespondentem časopisu European Networks Law and Regulation Quarterly, spoluautorem komentáře k zákonu o ochraně hospodářské soutěže a zákonu o veřejných zakázkách a koncesích a členem vědecké rady Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

V advokátní kanceláři působí jako odborný konzultant.