doc. JUDr. Michal Petr, Ph. D.

Právní expert

doc. JUDr. Michal Petr, Ph. D.

Michal Petr je vedoucím nově zřízeného Centra pro soutěžní právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde v současnosti působí rovněž jako vedoucí Katedry evropského a mezinárodního práva.

Zabývá se právem Evropské unie se zaměřením na ekonomické aspekty evropské integrace, zejména právem hospodářské soutěže, problematikou státní podpory, veřejných zakázek a regulace síťových odvětví. Zkušenosti v těchto oblastech získal především díky svému působení na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde byl zaměstnán od roku 2003 jako ředitel Legislativně právního odboru a v letech 2010 – 2015 jako místopředseda Úřadu. Se soutěžním úřadem spolupracuje i nadále, v současnosti je členem rozkladové komise pro oblast soutěžního práva a významné tržní síly.

Je autorem desítek publikací na téma soutěžního práva a vybraných otázek správního trestání.

V advokátní kanceláři působí jako odborný konzultant.

Kontakt

Telefon: +420 775 778 893
E-mail: ak@akfipe.cz

Přejít nahoru