Kariéra a stáže

Kariéra

V současné době hledáme advokátního koncipienta nebo koncipientku. Motivační dopis zasílejte na michal@akfipe.cz

V současné době nehledáme nikoho na pozici advokátního koncipienta či právníka. Jestliže však jste osobou s velkými a praktickými zkušenostmi z oblasti zadávaní veřejných zakázek a dalších odvětvích správního práva a uvažujete v budoucnu o změně zaměstnání či v tomto směru hledáte i jiný směr spolupráce, můžete nám svou nabídku poslat ke zvážení.

Stáže

Advokátní kancelář nabízí stáž až 2 studentům či studentkám právnických fakult. (aktualizováno 28. 2. 2020)

Možnost stáže je nabízena na základě ověření znalostí těm studentům, kteří projeví snahu o získání praktických dovedností. Stážistovi vždy věnujeme patřičnou péči a je také konfrontován s ověřením svých doposud teoretických poznatků v praxi.

Výzvy

Po delší době jsme se opět rozhodli vyhlásit tematickou soutěž spočívající ve vypracování klauzurní práce, kdy nejlepší z nich bude ohodnocena finanční odměnou a případně i možností stáže v naší advokátní kanceláři.

Tématem je rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 8. června 2016 pod sp. zn.3 As 118/2015. a na něj navazující rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3565/2016.

Přejít nahoru