Mgr. Nela Markusíková

Mgr. Bc. Nela Markusíková

Nela Markusíková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kterou absolvovala v roce 2017. V advokátní kanceláři působila již během svého studia, takže si osvojila právní praxi a účastnila se řešení mnoha problémů z různých právních oborů, kterými se advokátní kancelář zabývá.

Věnuje se zejména právu stavebnímu, odvodům za porušení rozpočtové kázně, právu nemovitostí a občanskému právu.