Kancelář

AKFIPE advokátní kancelář s.r.o.

Advokátní kancelář je tvořena týmem pěti právníků se specializací v jednotlivých oblastech práva. Advokátní kancelář vznikla v roce 2008, její zakladatel JUDr. Michal Filouš působí v advokacii od roku 2002.

Poskytujeme právní služby mnoha obchodním společnostem a podnikatelům, subjektům veřejného práva a obcím, pro které zajišťujeme komplexní právní servis.
Zaměřujeme se na různá právní odvětví, zejména však na právo obchodní, občanské a správní, právní poradenství obchodním společnostem a podnikatelům a pomáháme taktéž obcím a příspěvkovým organizacím územně samosprávných celků. Dále se zabýváme pracovním, stavebním právem. V oblasti trestního práva máme významné zkušenosti s trestnými činy související s dotacemi, veřejnými zakázky a hospodářskou soutěží.

Díky flexibilnímu týmu našich specializovaných právníků a spolupracujících odborníků z jiných oblastí jsme schopni zajistit poskytnutí právního poradenství v mnoha oblastech práva na vysoké odborné úrovni a přizpůsobit naše služby individuálním potřebám jednotlivých klientů. Poskytováním kvalitních služeb usilujeme o budování dlouhodobých vztahů s klienty, jejichž spokojenost a důvěra jsou pro nás prioritou.

Rychle se rozrůstající klientela naší kanceláře a její specifické požadavky z různých oblastí práva vyžadují individuální přístup při poskytování právních služeb. Klientovi je vždy určena osoba odpovědná za konkrétní případ, která je mu plně k dispozici.

Spolupracujeme i s jinými advokátními kancelářemi, daňovým a účetním poradcem, exekutorem a notářem, abychom mohli zajistit poradenství a služby pro všechny konkrétní projekty našich klientů.
Zastupujeme klienty v řízení před orgány veřejné správy a soudy všech stupňů. Klademe důraz zejména na právní prevenci a předcházení soudním a jiným sporům.

Přejít nahoru