AKFIPE advokátní kancelář s.r.o., Olomouc

Jsme advokátní kancelář zaměřující se na obchodní, občanské, správní, stavební a pracovní právo. Obchodním společnostem a podnikatelům zajišťujeme ucelený právní servis bez nutnosti zaměstnávat vlastního firemního právníka. Obcím poskytujeme právní podporu při výkonu samostatné i přenesené působnosti.

Právní služby advokátní kanceláře AKFIPE

Obchodní společnosti
a živnostníci
Obce a příspěvkové
organizace
Správní
právo

Specializovaná advokátní kancelář

Na právní otázky svých klientů nahlížíme s otevřenýma očima, zohledňujeme individuální okolnosti každého případu a potřeby konkrétního klienta. V zájmu svých klientů klademe důraz na inovativní řešení, současně však upřednostňujeme konzervativní přístup tam, kde progrese nepovede k požadovanému cíli.
 
Rozsah právní regulace je v dnešní době na hranici přijatelnosti, což společně s nesystémovostí a nedokonalostmi naší právní úpravy jistě nepřispívá k tomu, aby se běžný člověk byl schopen v právních vztazích zorientovat. Prosté lidské žití se tak chtě nechtě i v běžném životě stává čím dál méně komfortním. Dávno je pryč doba, kdy lidé znali intuitivně nejvýznamnější zákony a při svém jednání respektovali a prosazovali morální pravidla, která, byť nepsaná, byla společensky uznávaná. Dnes se nám morální principy v čím dál větší míře promítají do tisíců slov různých právních předpisů a společně s obrovským množstvím právních regulativů nezřídka ztrácejí na svém významu. Dávno jsou pryč doby, kdy advokát byl odborníkem na vše a kdy mu stačil jeden stůl a sekretářka.

Aktuality

Novinky a krátké zprávy z právního prostředí…

Stavíte si nové bydlení?

Pokud zvažujete pořízení nového domu, je vhodné zaměřit se na to, jakou smlouvu Vám protistrana předkládá. Byť se může zdát, že mezi kupní smlouvou a smlouvou o dílo není…

Číst více
Tlačítková novela

Již 6. ledna 2023 vstoupil v účinnost zákon č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o ochraně spotřebitele“), a zákon…

Číst více
Služební telefon pro soukromé účely

Pracovní telefon, byť v hovorové češtině převažuje slovní spojení služební telefon, je v mnoha zaměstnáních naprostým standardem. Jaká platí pravidla užívání služebního telefonu pro soukromé účely a má zaměstnavatel nárok…

Číst více

Odborné články

Začtěte se do našich delších odborných pojednání…

Zajištění nemovitých věcí v trestním řízení
Zajištění majetku v trestním řízení

Problematika zajištění majetku obviněného, zejména věcí nemovitých, v trestním řízení z pohledu práva ústavního Trestní řád, a to konkrétně jeho ustanovení § 47 a násl. upravuje zajištění majetku obviněného z důvodu nároku…

Číst více
Přejít nahoru