Povinnost vybudovat dobíjecí stanici u parkovišť od ledna 2025

Povinnost vybudovat dobíjecí stanici u parkovišť od ledna 2025

Ustanovení § 167 písm. e) nového stavebního zákona (č. 283/2021 Sb.) stanoví, že vlastník stavby a zařízení je povinen zajistit do 1. ledna 2025 instalaci alespoň 1 dobíjecí stanice, a to pokud je vlastníkem jiné stavby než stavby pro bydlení s více než 20 parkovacími stáními za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Jiné povinnosti prozatím stanoveny nejsou.

Jinou stavbou než stavbou pro bydlení jsou veškeré ostatní stavby, které neslouží k bydlení, tedy nákupní centra, administrativní budovy, restaurace, školy, bazény, kina atd. Takové stavby často mají více než 20 parkovacích stání. Skutečně je reálné, že všechny tyto stavby jejich vlastníci vybaví od 1. ledna 2025 minimálně jednou dobíjecí stanicí? Nesplnění této povinnosti je přestupkem, za který lze uložit pokutu až 400.000 korun českých.

Kolik menších obchodů a restaurací má více než 20 parkovacích stání? Kolik z nich stihne vybudovat do konce roku 2024 minimálně jednu dobíjecí stanici pro elektroauto?

Přejít nahoru