Právo nemovitých věcí

Právo nemovitých věcí

Většina z nás se čas od času potýká s právními otázkami souvisejícími s nemovitými věcmi. Ať už jste vlastník, spoluvlastník či uživatel nějaké věci nemovité nebo jste ve fázi, kdy se jím plánujete stát, právní záležitosti Vás neminou. Dispozice s nemovitými věcmi jsou přitom často doprovázeny významnými investicemi, a naše zkušenosti z praxe jednoznačně velí, že není radno oblast práva nemovitých věcí podceňovat. Doporučujeme proto předcházet v této oblasti možným problémům či komplikacím, neboť i krátká konzultace může napomoci vyhnout se komplikovaným a dlouhotrvajícím sporům.

  • příprava různorodé smluvní dokumentace související s nakládáním s nemovitými věcmi – koupě, prodej, směna, darování, nájem, pacht, výměnek, právo stavby apod.
  • minimalizace rizik při převodech nemovitých věcí zajištěním advokátní úschovy příslušných listin a kupní ceny
  • zatížení nemovitých věcí, případně výmaz těchto zatížení a tvorba příslušné dokumentace, tj. zřizování a vznik věcných břemen, zástavních práv (např. u hypotečních úvěrů), práv stavby a jejich rušení a zánik
  • zastupování klientů před katastrálními úřady, stavebními úřady, orgány památkové péče a jinými orgány veřejné správy
  • analýza právního stavu nemovitých věcí a řešení nestandardních situací
  • právní poradenství při územních a stavebních řízeních včetně zajišťování příslušných stanovisek správních orgánů
  • právní pomoc týkající se územního plánování, zejména pomoc při změně územního plánu
  • právní pomoc při jednání spoluvlastníků o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví dohodou i zastupování v soudních řízeních o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví tam, kde dohoda není možná
Přejít nahoru