Mgr. Tomáš Petr

Mgr. Tomáš Petr

Tomáš Petr vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kterou absolvoval v roce 2014. Zaměřuje se především na občanské, obchodní, pracovní a správní právo. V rámci našeho týmu se specializuje zejména na vytváření složitějších právních dokumentů jako jsou obchodní podmínky, pracovní řády a jiné interní předpisy zaměstnavatelů a obchodních společností a tvorbu složitých, zejména nepojmenovaných, smluv. Velká část jeho agendy spočívá v zastupování klientů ve správních řízení, případně následných soudních řízeních správních, a také před obecnými soudy v obchodních a pracovněprávních věcech.