Mgr. Tomáš Petr

Advokát

Mgr. Tomáš Petr

Tomáš Petr vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kterou absolvoval v roce 2014. Od téhož roku je zaměstnancem naší kanceláře, a to zpočátku jako advokátní koncipient, od roku 2019 jako advokát a od roku 2023 jako společník.

Zaměřuje se především na občanské, obchodní, pracovní, školské a správní právo. V rámci našeho týmu se specializuje zejména na vytváření složitějších právních dokumentů jako jsou obchodní podmínky, pracovní řády a jiné interní předpisy zaměstnavatelů a obchodních společností a tvorbu složitých, zejména nepojmenovaných, smluv. Velká část jeho agendy spočívá v zastupování klientů ve správních řízení, případně následných soudních řízeních správních, a také před obecnými soudy v obchodních a pracovněprávních věcech. 

Kontakt

Telefon: +420 722 546 806
E-mail: petr@akfipe.cz

Přejít nahoru