Školské právo

Školské právo

Rádi Vám pomůžeme ve všech oblastech školského práva, přičemž své služby poskytujeme jak školám, školským zařízením a jejich zřizovatelům, tak i žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům. Níže uvádíme příkladmý výčet našich služeb v této oblasti.

  • jmenování a odvolání ředitele
  • smluvní dokumentace, vnitřní předpisy
  • poradenství školským orgánům (ředitel, školská rada)
  • pracovněprávní agenda
  • ochrana osobních údajů (GDPR)
  • správní řízení (přijímací řízení, vyloučení)
  • poradenství ve vztahu se zřizovatelem, žáky, studenty či jejich zákonnými zástupci
  • odpovědnost za škodu (odložené věci, zranění)
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • zastupování před soudy a správními orgány
Přejít nahoru