Obce a příspěvkové organizace

Obce a příspěvkové organizace

Jméno a příjmení
E-mail
Telefon
Zpráva
Formulář byl úspěšně odeslán!
Při odesílání formuláře došlo k chybě. Zkontrolujte prosím znovu všechna pole formuláře.

Obcím poskytujeme právní poradenství v širokém spektru jejich činností v oblasti samostatné i přenesené působnosti i rady týkající se běžných organizačních záležitostí. Jsme pro obce a členy jejich orgánů k dispozici pro konzultace standardních úkonů vůči občanům, zajišťujeme poradenství v oblasti správy vlastního majetku i rozvoje obce až po přípravu smluvních a jiných právních dokumentů, ať už se jedná o právní otázky všedního rázu nebo právní pomoc při jednání s developery o záměrech v oblasti rozvoje území obce a výstavby infrastruktury.

 • nakládání a hospodaření s majetkem obce, posouzení hospodárného nakládání s veřejnými prostředky
 • příprava, kontrola a revize smluv darovacích, kupních či směnných, smluv o dílo, smluv na dodávky a odvádění odpadních vod, smluv o zřízení věcných břemen, smluv nájemních či pachtovních, smluv k převodu dopravní a technické infrastruktury a dalších typů smluv
 • příprava a zveřejňování záměrů obce
 • poradenství při jednání s investory, plánovací smlouvy k rozvoji dopravní a technické infrastruktury v obci
 • kontrola a konzultace postupů ve věcech územního plánování
 • vymáhání pohledávek obce
 • kontrola dokumentace pro zadávací řízení
 • konzultace k požadavkům občanů obce
 • zastoupení v případných civilních i správních soudních řízeních
 • poradenství ve věci výkonu funkce veřejného opatrovníka
 • potřebná příprava podkladů a dokumentace k rozhodování orgánů obce, konzultace postupů
 • poradenství při vyřizování žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Přejít nahoru