Občanské právo včetně práv spotřebitelů

Občanské právo včetně práv spotřebitelů

Dlouhodobě se věnujeme rozsáhlé oblasti občanského práva, přičemž ke každému případu přistupujeme individuálně, věnujeme mu patřičnou pozornost a čas. Oblast občanského práva je velmi rozmanitá a rozsáhlá, proto v níže uvedeném výčtu námi poskytovaných služeb uvádíme ty, které od nás klienti žádají nejčastěji. Neváhejte se na nás však obrátit s jakýmkoli problémem, jistě společně nalezneme řešení vhodné právě pro Vás.

 • vymáhání pohledávek
 • závazkové právo, tj. sepis smluv, kontrola a připomínkování návrhů smluv (např. nájem, koupě, zápůjčka) včetně řešení sporů
 • ochrana vlastnického práva
 • zastupování v občanskoprávních sporech před obecnými soudy i v rozhodčím řízení
 • zajištění a utvrzení smluvních vztahů (uznání závazku, smluvní pokuta, bankovní záruka, postoupení pohledávky, úroky z prodlení a jiné)
 • spolkové právo
 • vznik a ukončení spoluvlastnictví včetně jeho vypořádání
 • směnky
 • bezdůvodné obohacení a náhrada škody včetně škody způsobené nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem
 • ochrana osobnosti, zadostiučinění a nemajetková újma
 • práva a ochrana spotřebitele (reklamace, odstoupení od smlouvy, spory z úvěrů či pojištění)
Přejít nahoru