Aktuality

S opakovanými žádostmi o dodatečné povolení stavby je konec

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2023, č.j. 3 As 260/2020-42 Nejvyšší správní soud v tomto přelomovém rozhodnutí posuzoval nešvar mnoha stavebních úřadů, které opakovaně vedly řízení o dodatečné povolení stavby. V praxi stavební úřady při zjištění tzv. černé stavby zahájily řízení o odstranění stavby a na žádost stavebníka zahájily řízení o dodatečné povolení stavby. Stavebník vedl řízení […]

S opakovanými žádostmi o dodatečné povolení stavby je konec Číst dál »

Stavíte si nové bydlení?

Pokud zvažujete pořízení nového domu, je vhodné zaměřit se na to, jakou smlouvu Vám protistrana předkládá. Byť se může zdát, že mezi kupní smlouvou a smlouvou o dílo není až tak podstatný rozdíl, je vhodné upozornit na to, že v případě smlouvy o dílo je ze zákona společně se zhotovitelem z vadného plnění odpovědný rovněž

Stavíte si nové bydlení? Číst dál »

Povinnost vybudovat dobíjecí stanici u parkovišť od ledna 2025

Ustanovení § 167 písm. e) nového stavebního zákona (č. 283/2021 Sb.) stanoví, že vlastník stavby a zařízení je povinen zajistit do 1. ledna 2025 instalaci alespoň 1 dobíjecí stanice, a to pokud je vlastníkem jiné stavby než stavby pro bydlení s více než 20 parkovacími stáními za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Jiné povinnosti prozatím stanoveny nejsou. Jinou

Povinnost vybudovat dobíjecí stanici u parkovišť od ledna 2025 Číst dál »

Tlačítková novela

Již 6. ledna 2023 vstoupil v účinnost zákon č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o ochraně spotřebitele“), a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „občanský zákoník“). Tato tzv. tlačítková novela dopadá na obchodní vztah mezi podnikatelem a spotřebitelem,

Tlačítková novela Číst dál »

Služební telefon pro soukromé účely

Pracovní telefon, byť v hovorové češtině převažuje slovní spojení služební telefon, je v mnoha zaměstnáních naprostým standardem. Jaká platí pravidla užívání služebního telefonu pro soukromé účely a má zaměstnavatel nárok na úhradu škody za užití služebního telefonu zaměstnancem bez souhlasu zaměstnavatele. Na co si dát pozor? Zaměstnanci jsou povinni využívat výrobní prostředky pouze

Služební telefon pro soukromé účely Číst dál »

Whistleblowing – aktuální legislativní vyhlídky u ochrany oznamovatelů

V odborných kruzích je již delší dobu diskutována problematika ochrany oznamovatelů v souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, když členské státy měly transponovat do svých právních řádu tuto směrnici nejpozději do 17. 12. 2021. Již v předchozím článku na toto téma

Whistleblowing – aktuální legislativní vyhlídky u ochrany oznamovatelů Číst dál »

Doručování do datové schránky ze strany orgánů veřejné moci

Již od prvních dní po přijetí zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále také jako „zákon o elektronických úkonech“), bylo nutné posoudit ustanovení § 17 odst. 4 tohoto zákona, týkající se fikce doručení dokumentu zaslaného adresátovi ze strany orgánů veřejné moci. Předmětné ustanovení uvádí následující: „Nepřihlásí-li se do datové schránky

Doručování do datové schránky ze strany orgánů veřejné moci Číst dál »

Fejeton o šestnáctce aneb ruka ruku myje

16 minut pro výpověď versus 1600 dní pro nic Pouhých 16 minut předstírání práce je důvodem pro výpověď z pracovního poměru. Dlouhých 1600 dní je pro vrcholové státní zástupce a policisty jen dlouze přiměřená lhůta k procesnímu pin pongu pro neshledání, maskování a zastírání a umění se nevyjádřit k odpovědnosti protiprávního počínání jednoho státního zástupce z Vrchního státního zastupitelství

Fejeton o šestnáctce aneb ruka ruku myje Číst dál »

Koupě obecního pozemku

Ačkoliv se může koupě od města či obce jevit jako bezpečný způsob, jak se stát vlastníkem pozemku, pravdou je, že nakládání s majetkem obce, včetně jeho prodeje, je v naší právní úpravě regulováno celou řadou pravidel, při jejichž nedodržení mohou nastat závažné následky. Spoléhat přitom na odbornost zástupců obce a jejich znalost právních předpisů v této

Koupě obecního pozemku Číst dál »

Můj dům, můj hrad. Jak (ne)výhodné je postavení pronajímatele bytu či domu?

Investice do nemovitostí je v našich končinách stále ještě velmi rozšířenou formou zhodnocení finančních prostředků. Pokud jste natolik úspěšní, že si můžete dovolit investovat do více nemovitostí než jenom do té, ve které bydlíte, s největší pravděpodobností se ocitnete v roli pronajímatele a Vaši nemovitost přenecháte k užívání vybranému nájemci. Cílem tohoto článku je upozornit

Můj dům, můj hrad. Jak (ne)výhodné je postavení pronajímatele bytu či domu? Číst dál »

Přejít nahoru