Stavíte si nové bydlení?

Stavíte si nové bydlení?

Pokud zvažujete pořízení nového domu, je vhodné zaměřit se na to, jakou smlouvu Vám protistrana předkládá. Byť se může zdát, že mezi kupní smlouvou a smlouvou o dílo není až tak podstatný rozdíl, je vhodné upozornit na to, že v případě smlouvy o dílo je ze zákona společně se zhotovitelem z vadného plnění odpovědný rovněž i 1) poddodavatel zhotovitele, ledaže by poddodavatel prokázal, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor, 2) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokázal, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci a 3) ten, kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže by prokázal, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru.

Ve všech uvedených případech se zhotovitel zprostí své odpovědnosti, pokud by prokázal, že vadu způsobila výlučně chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si zvolil objednatel, nebo výlučně selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si zvolil objednatel. U kupní smlouvy však obdobné ustanovení týkající se společné odpovědnosti dalších osob chybí.

Přejít nahoru