Advokátní koncipient

Mgr. Filip Ondřej

Filip Ondřej vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Již během studia absolvoval stáž mj. na Okresním státním zastupitelství v Olomouci či pracoval na pozici právní asistent v několika různých advokátních kancelářích. Po absolvování právnické fakulty pracoval jako podnikový právník v investičním fondu. Doposud se věnoval zejména závazkovému právu, věcným právům, právu obchodních korporací, správnímu právu, nejvíce pak oblasti správního trestání, a trestnímu právu.

V naší kanceláři působí od srpna 2023 a věnuje se především aktuálním problémům našich klientů v oblasti práva občanského, obchodního, daňového a správního. Pro klienty zajišťuje mj. vyhotovování smluv, ať už se jedná o převod nemovitosti, služebnost, nájem či o dílo.
Dále se na něj můžete obrátit ohledně svolání valné hromady, změny stanov či společenské smlouvy, převodu podílů a akcií, ale také např. ohledně podání odvolání proti rozhodnutí správce daně.

Je držitelem certifikátu Law in English vydaným PF UPOL a má zkušenosti s komunikací se zahraničními institucemi v angličtině, proto je schopen Vám pomoci i v případě, kdy řešení Vašeho problému vyžaduje znalost právnické angličtiny.

Kontakt

Telefon: +420 775 778 896
E-mail: ondrej@akfipe.cz

Mgr. Filip Ondřej
Přejít nahoru