JUDr. Michal Filouš

Advokát, jednatel

JUDr. Michal Filouš

Michal Filouš vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kterou absolvoval v roce 2002, a od té doby se plně věnuje advokacii. Titul doktora práv v oblasti pracovního práva získal v roce 2008 a ve stejném roce založil svou vlastní advokátní kancelář.

Věnuje se zejména právu správnímu, stavebnímu, obchodnímu, trestnímu a ochraně osobních údajů. Vzhledem ke své specializaci poskytuje právní služby ve vybraných oblastech práva občanského a taktéž práva trestního, se zaměřením na dotace, hospodářskou soutěž a veřejné zakázky.

Ve své praxi může uplatnit zkušenosti zejména z oblastí poskytování dotací z veřejných rozpočtů a z ostatních specifických oblastí správního práva. V rámci své dosavadní praxe taktéž realizoval mnoho akvizičních operací obchodních společností.

Kontakt

Telefon: +420 775 778 890
E-mail: filous@akfipe.cz

Přejít nahoru