JUDr. Michal Filouš

V roce 2002 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, titul doktora práv v oblasti pracovního práva získal v roce 2008. Věnuje se zejména právu správnímu, stavebnímu, obchodnímu a ochraně osobních údajů. Specializuje se na vybrané oblasti práva občanského, trestního a obchodního se zaměřením na dotace, hospodářskou soutěž a veřejné zakázky.

S opakovanými žádostmi o dodatečné povolení stavby je konec

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2023, č.j. 3 As 260/2020-42 Nejvyšší správní soud v tomto přelomovém rozhodnutí posuzoval nešvar mnoha stavebních úřadů, které opakovaně vedly řízení o dodatečné povolení stavby. V praxi stavební úřady při zjištění tzv. černé stavby zahájily řízení o odstranění stavby a na žádost stavebníka zahájily řízení o dodatečné povolení stavby. Stavebník vedl řízení […]

S opakovanými žádostmi o dodatečné povolení stavby je konec Číst dál »

Stavíte si nové bydlení?

Pokud zvažujete pořízení nového domu, je vhodné zaměřit se na to, jakou smlouvu Vám protistrana předkládá. Byť se může zdát, že mezi kupní smlouvou a smlouvou o dílo není až tak podstatný rozdíl, je vhodné upozornit na to, že v případě smlouvy o dílo je ze zákona společně se zhotovitelem z vadného plnění odpovědný rovněž

Stavíte si nové bydlení? Číst dál »

Povinnost vybudovat dobíjecí stanici u parkovišť od ledna 2025

Ustanovení § 167 písm. e) nového stavebního zákona (č. 283/2021 Sb.) stanoví, že vlastník stavby a zařízení je povinen zajistit do 1. ledna 2025 instalaci alespoň 1 dobíjecí stanice, a to pokud je vlastníkem jiné stavby než stavby pro bydlení s více než 20 parkovacími stáními za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Jiné povinnosti prozatím stanoveny nejsou. Jinou

Povinnost vybudovat dobíjecí stanici u parkovišť od ledna 2025 Číst dál »

Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě

Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 trestního zákoníku z pohledu trestního práva. Text vychází zejména z pravomocného rozsudku Okresního soudu Praha-východ č. j. 16 T 116/2020-2484 ze dne 10. května 2021, když odvolání státního zástupce proti tomuto rozsudku bylo Krajským soudem v Praze dne 2. 9. 2021 zamítnuto a bylo potvrzeno zproštění

Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě Číst dál »

Služební telefon pro soukromé účely

Pracovní telefon, byť v hovorové češtině převažuje slovní spojení služební telefon, je v mnoha zaměstnáních naprostým standardem. Jaká platí pravidla užívání služebního telefonu pro soukromé účely a má zaměstnavatel nárok na úhradu škody za užití služebního telefonu zaměstnancem bez souhlasu zaměstnavatele. Na co si dát pozor? Zaměstnanci jsou povinni využívat výrobní prostředky pouze

Služební telefon pro soukromé účely Číst dál »

Fejeton o šestnáctce aneb ruka ruku myje

16 minut pro výpověď versus 1600 dní pro nic Pouhých 16 minut předstírání práce je důvodem pro výpověď z pracovního poměru. Dlouhých 1600 dní je pro vrcholové státní zástupce a policisty jen dlouze přiměřená lhůta k procesnímu pin pongu pro neshledání, maskování a zastírání a umění se nevyjádřit k odpovědnosti protiprávního počínání jednoho státního zástupce z Vrchního státního zastupitelství

Fejeton o šestnáctce aneb ruka ruku myje Číst dál »

Nesnažte se skrýt vady bytu či domu při prodeji. Ví to i Váš realitní makléř?

Již od 3. března 2020 je účinný zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování). Jakkoli byl tento zákon očekáván s nadějí, že přispěje ke zlepšení zejména nekalých praktik při prodeji nemovitostí, nevnímám to tak. Realitní zprostředkovatel je povinen poskytnout zájemci o nabytí vlastnického práva k nemovité věci, nebo práva, jež obsahuje,

Nesnažte se skrýt vady bytu či domu při prodeji. Ví to i Váš realitní makléř? Číst dál »

Právní servis – Podnikatelský a firemní balíček

všechny podnikatelské a firemní věci pod jednou střechou kontrola dodržování zákoníku práce objednávky, smlouvy, obchodní podmínky, zakázky právník na telefonu, osobní přístup, rychlost Podnikatelským subjektům zajišťujeme stálé právní poradenství. Spolupráce s advokátní kanceláří na každodenní či pravidelné bázi, preventivní revize smluv a jiných právních jednání předchází špatným obchodním krokům, zbytečným soudním sporům a sankcím. Mnoho

Právní servis – Podnikatelský a firemní balíček Číst dál »

Právní servis - podnikatelský a firemní balíček

Riziko uzavírání smluv s osobou omezenou ve svéprávnosti

Jak je již obecně známo, tak od roku 2012 v důsledku novely zákona o základních registrech nejsou data o omezení svéprávnosti uvedena v občanských průkazech. Tato právní úprava je zdůvodněna zejména tím, že takto uvedený údaj osobu omezenou na svéprávnosti společensky dehonestuje. Práva osoby omezené ve svéprávnosti jsou tímto chráněna do té míry, že

Riziko uzavírání smluv s osobou omezenou ve svéprávnosti Číst dál »

Právě vyšlo: Vztah českého a unijního soutěžního práva

Na soutěžní právo se v České republice specializuje jen málo právníků a každá nová publikace na toto téma tedy budí pozornost. Monografii našeho kolegy – člena týmu naší advokátní kanceláře – JUDr. Michala Petra, Ph.D. s názvem Vztah českého a unijního soutěžního práva vydalo koncem roku 2018 nakladatelství C. H. Beck. Autor se v první řadě

Právě vyšlo: Vztah českého a unijního soutěžního práva Číst dál »

Přejít nahoru