Mgr. Kristina Lošťáková

Advokátní koncipientka

Mgr. Kristina Lošťáková

Kristina Lošťáková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvovala v roce 2013. Působila v několika různých advokátních kancelářích, má zkušenosti i jako podnikový právník ve státních podnicích. Během své dosavadní praxe se věnovala především právu obchodních korporací, právu občanskému a hlavně insolvenčnímu, veřejným zakázkám, jakož i problematice dotací z veřejných rozpočtů.

V naší kanceláři působí od srpna 2021 a věnuje se především aktuálním problémům našich klientů v oblasti práva občanského, obchodního a správního. Pro klienty zajišťuje smluvní agendu a vyhotoví jakoukoli smlouvu, ať už potřebujete prodat, darovat nebo pronajmout nemovitost či ustájit koně.

Pro obchodní korporace vyřídí veškeré úkony spojené se svoláním valné hromady, změnou stanov či společenské smlouvy, jakož i převody podílů a akcií.

Dále se na ni můžete obrátit ve věci insolvenčního řízení, ať už se potřebujete oddlužit či přihlásit svoji pohledávku za dlužníkem, který je v úpadku.

Přejít nahoru