Mgr. Kristina Lošťáková

Mgr. Kristina Lošťáková

Kristina Lošťáková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvovala v roce 2013. Dříve působila jako zaměstnaný právník ve státním sektoru.

Věnuje se především právu obchodních korporací, právu občanskému a insolvenčnímu, veřejným zakázkám, jakož i problematice dotací z veřejných rozpočtů.