Neoprávněné podnikání při zhotovování stavby

Neoprávněné podnikání při zhotovování stavby

S ohledem na rozsudek Nejvyššího správního soudu, č.j. 9 As 48/2014–28, ze dne 5. 2. 2015, je postaveno na jisto, že pokud zhotovitel nemá potřebná živnostenská oprávnění ke všem činnostem, které jsou pro zhotovení stavby potřeba, ač se smlouvou zavázal ke zhotovení celé stavby, případně nemá-li živnost Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, pak jde o neoprávněné podnikání ve smyslu živnostenského zákoníku, nerozhodno na tom, zdali mají potřebná oprávnění případní subdodavatelé. Uvedený rozsudek stanoví, že: „Za situace, kdy podnikatel neprovádí pouze dílčí činnosti na stavbě, ale odpovídá za postavení stavby jako celku, ať již stavbu provádí sám, nebo prostřednictvím subdodavatelů, nepostačuje disponovat živnostenskými oprávněními k dílčím stavebním činnostem, ale podnikatel musí být držitelem živnostenského oprávnění pro živnost Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.“

Mgr. Tomáš PETR

Přejít nahoru