Vystoupení Michala Petra na semináři České compliance asociace

Vystoupení Michala Petra na semináři České compliance asociace

Dne 16. 6. 2017 se uskutečnil druhý seminář České compliance asociace zaměřený na soutěžní právo, tentokrát specificky na důsledky porušení soutěžního práva. Michal Petr se zúčastnil tohoto semináře jako člen diskuzního panelu.

Problematice compliance, tedy předcházení porušení soutěžního práva, je v poslední době věnována čím dál větší pozornost, neboť důsledky jeho porušení jsou mimořádně závažné, od drakonických pokut, které již i v České republice přesáhly miliardu korun, až po případnou trestní odpovědnost konkrétních osob. Je proto na místě, aby si podnikatelské subjekty zajistily tzv. compliance manuál, který umožní těmto rizikům předejít.

Naše advokátní kancelář poskytuje v oblasti compliance komplexní služby, včetně vytvoření compliance manuálu a zajištění souvisejících školení pro zaměstnance.

Přejít nahoru