Jednorázový příspěvek na dítě do 18 let ve výši 5.000 Kč

Pokud jste rodiči, pak jste již určitě minimálně zaslechli, že naši zákonodárci v letošním roce přijali právní předpis, jehož předmětem je mimořádný příspěvek ve výši 5.000 Kč pro děti do 18 let. Cílem tohoto článku je seznámit Vás s příslušnými podmínkami pro přiznání příspěvku a dále nasměrování k podání žádosti.

Nárok na příspěvek má každé dítě s trvalým pobytem a bydlištěm v České republice narozené od 2. 8. 2004 do 31. 12. 2022, pokud roční příjem domácnosti, ve které dítě žije, nepřesáhl jeden milion korun hrubého.

Pro přiznání a výplatu příspěvku je nutno podat žádost, ledaže jste v červenci roku 2022 pobírali na dítě přídavek. V takovém případě Vám bude jednorázový příspěvek přiznán a vyplacen automaticky. V rámci žádosti není třeba výši příjmu jakkoli prokazovat či dokládat, postačí pouhé prohlášení posuzovaných osob. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále také jako „ministerstvo“) si tyto informace samo ověří u příslušných správních orgánů.

Žádost je možné podávat od 15. 8. 2022 a je tak možno učinit dvěma způsoby. Jednak elektronicky, přímo na stránkách ministerstva dostupných zde: https://www.mpsv.cz/jednorazovy-prispevek-na-dite nebo osobně na vybraných pracovištích Czech POINT. V případě podání elektronické žádost je třeba, abyste svou identitu prokázali jedním ze stanovených způsobů. Těmi jsou Mobilní klíč eGovernmentu, BankID, nebo datová schránka. Pokud ani jedním z těchto produktů nedisponujete, bude nutné učinit žádost osobně.

O autorovi

Přejít nahoru