Jednorázový příspěvek na dítě do 18 let ve výši 5.000 Kč

Jednorázový příspěvek na dítě do 18 let ve výši 5.000 Kč

Pokud jste rodiči, pak jste již určitě minimálně zaslechli, že naši zákonodárci v letošním roce přijali právní předpis, jehož předmětem je mimořádný příspěvek ve výši 5.000 Kč pro děti do 18 let. Cílem tohoto článku je seznámit Vás s příslušnými podmínkami pro přiznání příspěvku a dále nasměrování k podání žádosti.

Nárok na příspěvek má každé dítě s trvalým pobytem a bydlištěm v České republice narozené od 2. 8. 2004 do 31. 12. 2022, pokud roční příjem domácnosti, ve které dítě žije, nepřesáhl jeden milion korun hrubého.

Pro přiznání a výplatu příspěvku je nutno podat žádost, ledaže jste v červenci roku 2022 pobírali na dítě přídavek. V takovém případě Vám bude jednorázový příspěvek přiznán a vyplacen automaticky. V rámci žádosti není třeba výši příjmu jakkoli prokazovat či dokládat, postačí pouhé prohlášení posuzovaných osob. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále také jako „ministerstvo“) si tyto informace samo ověří u příslušných správních orgánů.

Žádost je možné podávat od 15. 8. 2022 a je tak možno učinit dvěma způsoby. Jednak elektronicky, přímo na stránkách ministerstva dostupných zde: https://www.mpsv.cz/jednorazovy-prispevek-na-dite nebo osobně na vybraných pracovištích Czech POINT. V případě podání elektronické žádost je třeba, abyste svou identitu prokázali jedním ze stanovených způsobů. Těmi jsou Mobilní klíč eGovernmentu, BankID, nebo datová schránka. Pokud ani jedním z těchto produktů nedisponujete, bude nutné učinit žádost osobně.

Přejít nahoru