Častá pochybení zaměstnavatelů II. – Pracovní doba

Častá pochybení zaměstnavatelů II. – Pracovní doba

V této, již druhé, části seriálu o pochybeních zaměstnavatelů se zaměříme na jejich další častá pochybení, tentokráte na úseku pracovní doby.

V ustanovení § 96 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je, mimo jiné, uvedena povinnost zaměstnavatelů vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci odpracovaných směn, a to s vyznačením začátku a konce směny. Právě ve druhé části věty dělají zaměstnavatelé nejčastější pochybení, když v evidenci často zaznačují pouze počet odpracovaných hodin jednotlivých zaměstnanců, nikoli ale časové označení začátku a konce směny. Stejná povinnost pak stíhá zaměstnavatele i u vyznačení začátku a konce práce přesčas, další dohodnuté práce přesčas, noční práce, doby pracovní pohotovosti.

V případě, že zaměstnavatel nevede evidenci pracovní doby s vyznačením výše uvedených začátků a konců, pak se vystavuje riziku, že pochybení bude ze strany Státního úřadu inspekce práce vyhodnoceno jako přestupek, za který mu může být v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. l), respektive § 28 odst. 1 písm. l), zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uložena pokuta až do výše 400.000,- Kč.

Přejít nahoru