Započtení náhrady škody na mzdu zaměstnance

Nejvyšší soud zase proti proudu v pracovněprávních vztazích.